من می نویسم کانال...


سرمایی ها یاد کولر می افتند..

دیپلمات ها یاد سوئز..

سیاستمداران یاد شبکه های رسانه ی ملی..

اما امام خامنه ای یاد حنظله می افتد..یاد کمیل

خدارو شکر رهبرم میفهمد زبان حال مرا

به یاد پرستوی گمنام کانال کمیل

شهید مفقود الاثرابراهیم هادی..

تالبیتالبیkjhgfdsdfghjjhgfd

شهید ابراهیم هادی-ابراهیم هادی-شهید مفقودالاثر ابراهیم هادی-کانال کمیل-کانال کمیل ابراهیم هادی

منبع : یاوران قائم |کانال کمیل..شهید ابراهیم هادی
برچسب ها : هادی ,کانال ,کمیل ,ابراهیم ,شهید ,ابراهیم هادی ,کانال کمیل ,هادی کانال ,هادی شهید ,کمیل شهید